سوئیچ HRUI مدل HR901-AXG-411NS-120

  • سوئیچ 4 پورت PoE گیگ و 1 پورت Uplink گیگ و 1 پورت Uplink SFP
  • سوئیچ غیر مدیریتی PoE
  •  پشتیبانی پورت اول از BT 60W
  •  پورت 4-3 انتقال دیتا تا مسافت 250 متر در حالت Extend