سوئیچ HRUI مدل HR900-AXG-80N-120

  • 8 پورت PoE گیگ
  • سوئیچ غیر مدیریتی PoE
  • پورت 2-1 پشتیبانی از BT 60W
  •  پورت 6-3 انتقال دیتا تا مسافت 250 متر در حالت Extend