تبدیل BNC به AV

  • مادگی BNC را به نری AV برای کابل دوربین‌ مداربسته و غیره تبدیل می‌کند
  • از فیش نری BNC برای اتصال به مادگی BNC موجود در پشت دستگاه بهره برد می‌شود