تبدیل AV به BNC

  • تبدیل درگاه مادگی AV را به نری BNC
  • درای دو نوع نری و مادگی
  • استفاده در دوربین‌های مداربسته آنالوگ
  • استفاده در ابزارهای رادیویی، آزمایشگاهی، ویدیویی و شماری از شبکه‌های رایانه‌ای
  • استفاده برای دریافت تصاویر VIDEO از دوربین‌های مداربسته
  • ااستفاده برای اتصال به مادگی BNC موجود در پشت دستگاه